Om Rorak

Fakta om klubben:

 

Stiftet i 1976.

 

Rogalands største katteklubb.

 

Medlem i Noske Rasekattsklubbers Riksforbund

( NRR) og der igjennom

"Federation Internationale Feline"

( FIFe)

 

 

Æresmedlemmer i Rorak:

Solveig Kristiansen


RORAK`s formål er:


- å fremme interessen for sunt og riktig kattehold

- å fremme interessen for riktig avl.

- å avholde katteutstillinger

- å bistå med veiledning og råd i alle saker angående katter

- å ivareta medlemmenes interesser overfor NRR

- å høyne kattens status


RORAK er en katteklubb for alle katter og alle katteeiere.

Hos medlemmene våre finner du rasekatter og huskatter.

Noen av medlemmene våre driver oppdrett,  og andre liker dra på utstilling. Og noen liker bare å være med i et miljø sammen med andre som liker katt.

 

RORAK arrangere international katteutstillinger. Vi har også medlemsmøter / temamøter hvor det blir tatt opp forskjellige  emner som omhandler katt. Det kan være sykdommer hos katt, fôring og stell, forskjellige raser eller genetikk. 

 

 

 


NO*Snøglitters, eier Liss-Helene Ognøy Olsen