Medlemskap


Medlemskap i klubben: 


Medlemskap søkes ved at man fyller ut søknadsskjemaet under og sender dette til styret i RORAK . Styret vil vurdere søknaden fortløpende, senest på første styremøte etter mottakelse av søknad, og gi tilbakemelding om søknaden blir godkjent eller avslått. Medlemskapet er ikke gjeldende før innbetaling er registrert.


Søknad for medlemskap i RORAK:

Fyll ut kontaktskjema med følgende informasjon;

 

Fullt navn: 

Adresse:

Postnr :

Poststed :

Telefon :

Oppdrettsnavn:

Hvilken type katt du har.

Medlem i tidligere klubb:

 

Et hovedmedlemskap koster kr 550,-

Ekstra Familie medlem / støtte medlem koster kr : 200,-

Kontigenten følger kalenderåret.


Nye medlemmer betaler vanlig medlemskontingent til Rorak, og vil ved betaling av kontingenten få et gavekort som kan brukes på RORAKs neste utstilling. Gavekortet vil kun være gyldig på årets RORAK utstilling, og kan ikke overføres til andre år.

Dette gavekortet vil bestå av 1 gratis katt på Roraks utstilling.  Gjelder kun 1 dag.

.

(Gjelder kun nye medlemmer som ikke har vært

medlem i en annen NRR relatert klubb. )

 

Ønsker du mer informasjon om medlemskap i RORAK, ta kontakt med medlemsansvarlig på telefon 916 44 557 ,  eller epost medlem@rorak.no