Medlemskap


Medlemskap i klubben: 


Medlemskap søkes ved at man fyller ut søknadsskjemaet under og sender dette til styret i RORAK . Styret vil vurdere søknaden fortløpende, senest på første styremøte etter mottakelse av søknad, og gi tilbakemelding om søknaden blir godkjent eller avslått. Medlemskapet er ikke gjeldende før innbetaling er registrert.


Søknad for medlemskap i RORAK:

Fyll ut kontaktskjema med følgende informasjon;

 

Fullt navn: 

Adresse:

Postnr :

Poststed :

Telefon :

Oppdrettsnavn:

Hvilken type katt du har:

Medlem i tidligere klubb:

 

Et hovedmedlemskap koster kr 550,-

Ekstra Familie medlem / støtte medlem koster kr : 200,-

Kontigenten følger kalenderåret. 

Ønsker du mer informasjon om medlemskap i RORAK, ta kontakt med medlemsansvarlig på telefon 916 44 557 ,  eller epost medlem@rorak.no