Forklaring tittler
Tittler på utstilling:     

 

Veien frem til tittlene for fertile katter:

 

Champion ( CH ) :

 

3 x CAC   Tildelt av 3 ulike dommere ved 3 internasjonale utstillinger i henhold til FIFés bestemmelser .

Katten stiller i klasse 9 Åpen klasse.

 

International Champion (IC) :

 

3 x CACIB Tildelt av 3 ulike dommere i 2 ulike land ved internasjonale utstillinger i henhold til FIFés bestemmelser. Etter å ha oppnådd 2 sertifikat i ett land må katten konkurrere i et annet land og motta sitt tredje sertifikat der.  Eller 5 sertifikater, 3 ulike dommere i Norge. Disp fram til 31.12 2026. Katten stiller i klasse 7.

 

Grant International Champion ( GIC) :

 

6 x CAGCIB Tildelt av 3 ulike dommere i 3 ulike land ved seks internasjonale utstillinger i henhold til FIFés bestemmelser. Maksimalt 4 sertifikat kan tas i samme land.  Katten stille i klasse 5.

 

eller

 

8 x CAGCIB Tildelt av 4 ulike dommere i 2 ulike land ved 8 internasjonale utstillinger i henhold til FIFe’s bestemmelser. Maksimalt 7 sertifikat kan tas i samme land.  Katten stiller i klasse 5.

 

Supreme Champion  ( SC) :

 

9 x CACE Tildelt av 3 ulike dommere i 3 ulike land ved 9 internasjonale utstillinger i henhold til FIFés bestemmelser.  Maksimalt 7 sertifikat kan tas i samme land. Katten stiller i klasse  3.

 

Eller:

 

11 x CACE Tildelt av 6 ulike dommere i 2 ulike land ved 11 internasjonale utstillinger i henhold til FIFès bestemmelser.  Maksimalt 10 sertifikat kan tas i samme land.  Katten stiller i klasse 3. 

 

Veien frem til tittlene for kastrerte katter:

 

Premier ( PR ) :

 

3 x CAP   Tildelt av 3 ulike dommere ved 3 internasjonale utstillinger i henhold til FIFés bestemmelser .

 

Katten stiller i klasse 10 Åpen klasse.

 

International Premier ( IP)  :

 

3 x CAPIB Tildelt av 3 ulike dommere i 2 ulike land ved internasjonale utstillinger i henhold til FIFés bestemmelser. Etter å ha oppnådd 2 sertifikat i ett land må katten konkurrere i et annet land og motta sitt tredje sertifikat der. 

 

Katten stiller i klasse 8.

 

Grant International Premier ( GIP) :

 

6 x CAGPIB Tildelt av 3 ulike dommere i 3 ulike land ved seks internasjonale utstillinger i henhold til FIFés bestemmelser. Maksimalt 4 sertifikat kan tas i samme land.  Katten stille i klasse 6.

 

eller

 

8 x CAGPIB Tildelt av 4 ulike dommere i 2 ulike land ved 8 internasjonale utstillinger i henhold til FIFe’s bestemmelser. Maksimalt 7 sertifikat kan tas i samme land.  Katten stiller i klasse 6.

 

Supreme Premier  ( SP) :

 

9 x CAPE Tildelt av 3 ulike dommere i 3 ulike land ved 9 internasjonale utstillinger i henhold til FIFés bestemmelser.  Maksimalt 7 sertifikat kan tas i samme land. Katten stiller i klasse  4.

 

Eller:

 

11 x CAPE Tildelt av 6 ulike dommere i 2 ulike land ved 11 internasjonale utstillinger i henhold til FIFès bestemmelser.  Maksimalt 10 sertifikat kan tas i samme land.  Katten stiller i klasse 4. 

 

Andre titler :

 

Scandinavian Winner «SW» :

 

Tildeles katter som blir BIS eller BOX på Skandinavisk Vinnershow (Scandinavian Winner Show)

 

World Winner  «WW»  :

 

Tildeles katter som blir BIS eller BOX på Verdensutstilling (World Show)

 

Junior Winner  «JW» :

 

Tildeles katter som har blitt Best in Show i klassene 11 og 12 minst  fem -5- ganger

 

Distinguished Merit «DM» :

 

Hunnkatter:  Minst 5 avkom som har oppnådd tittelen IC/IP

 

Hannkatter:    Minst 10 avkom som har oppnådd tittelen IC/IP

 

 

 

Distinguished Show Merit  «DSM» :

 

Tildeles katter som har oppnådd tittelen Best in Show minst

ti -10- ganger.

 

Kortest mulig kvalifiseringsperiode er på to år og én dag mellom første og tiende BIS/BOX-tittel.Distinguished Senior Winner (DSW)
Denne tittelen kan vinnes på internasjonale utstillinger av fullt ut godkjente rasekatter og av huskatter. For å vinne denne tittelen, må katten vinne Best in
Show (BIS) eller Best in Show motsatt kjønn (BOS) minst 5 – fem – ganger i klassene 1-10 eller 14, og katten må minst ha fylt 7 år. Den kortest mulige
kvalifiseringsperioden er ett år og én dag mellom første Best in Show eller Best in Show motsatt kjønn og det femte.