Registrer info

Juli 2018 trådde EUs nye personvernforordning, GDPR, i kraft.

 

Personvenforordningen gir nye regler til bedrifter og virksomheter som behandler personopplysninger, samtidig som enkeltpersoner som får sine personopplysninger behandlet, får nye og styrkede rettigheter.  Med behandle menes at så godt som alt du kan gjøre med personopplysninger, uansett om det er å innhente, registrere, systematisere, lage, oppdatere, endre, bruke, utlevere, dele eller slette.

 

Personvernforordningen gjelder for alle bedrifter og organisasjoner innenfor EU/EØS.  

 

På Rorak sin hjemmeside ønsker vi å tilby våre medlemmer muligheten for å ha sitt oppdrettsnavn registrert under den rasen som en driver oppdrett i.  

For at vi som klubb skal overholde disse nye reglene, må vi innhente samtykke fra dere medlemmer, om at dere ønsker å ha disse opplysninger offentlig.  All informasjon som har ligget ute på Rorak sin hjemmeside under linken oppdrettere vil nå bli slettet.

 

Hvis du ønsker at ditt oppdrett skal være ligge offentlig på hjemmesiden til Rorak, vennligst fylt ut skjema

og send i retur på epost til sekretæren vår Signe Sirevaag Thorsen.

 

 

Utfylt skjema sendes i retur på epost til : 
sekretaer@rorak.no   

 


Oppdrettsnavn: ___________________________

 

Rase: ___________________________

 

Navn: ___________________________

 

Epost: ___________________________

 

Hjemmeside: ___________________________