Årets Rorak Katter

 

Tittel katter i Rorak!

 

 

Har katten din tatt en tittel?

Send navn på katten, ems kode, 

navn på eier og hvor katten har tatt tittel

til webmaster@rorak.no