Utstillingsklasse

Utstillingsklasser og titler


Klasse 1 - Supreme Champion (HP)

Klasse 2 - Supreme Premier (HP)

Klasse 3 - Grand Internasjonal Champion (CACS)

Klasse 4 - Grand Internasjonal Premier (CAPS)

Klasse 5 - Internasjonal Champion(CAGCIB)

Klasse 6 - Internasjonal Premier (CAGPIB)

Klasse 7 - Champion (CACIB)

Klasse 8 - Premier (CAPIB)

Klasse 9 - Åpen (CAC)

Klasse 10- Kastrat (CAP)

Klasse 11- Junior, 8-12 mnd (CACJ)

Klasse 12- Kattunger, 4-8 mnd (CACC)


Klasse 1 -SUPREME CHAMPION:

Klassen er åpen for katter som allerede har oppnådd tittelen Supreme Champion. Katten vil få en bedømmelse, tildeles Hederspris (HP), men rangeres ikke.


Klasse 2 -SUPREME PREMIER:

Klassen er åpen for katter som allerede har oppnådd titt

elen Supreme Premier, og samme regler gjelder som for Supreme Champions,

men omfatter kun kastrerte/steriliserte katter. Katten vil få en bedømmelse, tildeles Hederspris (HP), men

rangeres ikke.


Klasse 3 -GRAND INTERNASJONAL CHAMPION:

Klassen er åpen for katter som allerede har oppnådd tittelen Grand

Internasjonal Champion. I denne klassen utdeles CACS.


Klasse 4 -GRAND INTERNASJONAL PREMIER:

Klassen er åpen for katter som allerede har oppnådd tittelen Grand Internasjonal Premier, og samme regler gjelder som for Grand Internasjonal Champions, men omfatter kun kastrerte/steriliserte katter. I denne klassen utdeles CAPS.


Klasse 5 -INTERNASJONAL CHAMPION:

Klassen er åpen for katter som allerede har oppnådd tittelen Internasjonal Champion. I denne klassen utdeles CAGCIB.


Klasse 6 -INTERNASJONAL PREMIER:

Klassen er åpen for katter som allerede har oppnådd tittelen Internasjonal Premier, og samme regler gjelder som for Internasjonal Champions, men omfatter kun kastrerte/steriliserte katter.I denne klassen utdeles CAGPIB.


Klasse 7 -CHAMPION:

Klassen er åpen for katter som allerede har oppnådd tittelen Champion.

I denne klassen utdeles CACIB.


Klasse 8 -PREMIER:

Klassen er åpen for katter som allerede har oppnådd tittelen Premier, og samme regler gjelder som for Champions, men omfatter kun kastrerte/steriliserte katter.

I denne klassen utdeles CAPIB.


Klasse 9 -ÅPEN KLASSE:

Klassen er åpen for katter som er registrert på Hovedstambok eller Kontrollstambok i et forbund eller klubb tilsluttet FIFe. Katten må være minst 12 mnd. i løpet av utstillingen.

I denne klassen utdeles CAC.


Klasse 10 -KASTRATKLASSE:

Klassen er åpen for kastrerte/steriliserte katter som er registrert på Hovedstambok eller

Kontrollstambok i et forbund eller klubb tilsluttet FIFe. Katten må være minst 12 mnd. i løpet av utstillingen. I denne klassen utdeles CAP.


Klasse 11 -JUNIOR (8-12 MND.):

Klassen er åpen for katter som er registrert på Hovedstambok eller Kontrollstambok i et forbund eller en klubb tilsluttet FIFe. Katten må være fyldt 8 måneder i løpet av utstillingen, og må være yngre enn 12 måneder. I denne klassen utdeles det CACJ og EX 1 – 10.


Klasse 12 -KATTUNGER (4-8 MND.):

Klassen er åpen for katter som er registret i Hovedstambok eller Kontrollstambok i et forbund eller klubb tilsluttet FIFe. Katten må være fyldt 4 måneder før utstillingen, men er yngre enn 8 mnd. I denne klassen utdeles CACC og EX 1-10.

S*Faircoons Notting Hill, eier Alice Frantzen