Forklaring tittler

 

 

 

Tittler på utstilling:

Veien frem til tittlene for fertile katter:

Champion ( CH ) :

3 x CAC Tildelt av 3 ulike dommere ved 3 internasjonale utstillinger i henhold til FIFés bestemmelser .

Katten stiller i klasse 9 Åpen klasse.

International Champion (IC) :

3 x CACIB Tildelt av 3 ulike dommere i 2 ulike land ved internasjonale utstillinger i henhold til FIFés bestemmelser. Etter å ha oppnådd 2 sertifikat i ett land må katten konkurrere i et annet land og motta sitt tredje sertifikat der. Katten stiller i klasse 7.

Grant International Champion ( GIC) :

6 x CAGCIB Tildelt av 3 ulike dommere i 3 ulike land ved seks internasjonale utstillinger i henhold til FIFés bestemmelser. Maksimalt 4 sertifikat kan tas i samme land. Katten stille i klasse 5.

eller

8 x CAGCIB Tildelt av 4 ulike dommere i 2 ulike land ved 8 internasjonale utstillinger i henhold til FIFe’s bestemmelser. Maksimalt 7 sertifikat kan tas i samme land. Katten stiller i klasse 5.

Supreme Champion ( SC) :

9 x CACE Tildelt av 3 ulike dommere i 3 ulike land ved 9 internasjonale utstillinger i henhold til FIFés bestemmelser. Maksimalt 7 sertifikat kan tas i samme land. Katten stiller i klasse 3.

Eller:

11 x CACE Tildelt av 6 ulike dommere i 2 ulike land ved 11 internasjonale utstillinger i henhold til FIFès bestemmelser. Maksimalt 10 sertifikat kan tas i samme land. Katten stiller i klasse 3.

Veien frem til tittlene for kastrerte katter:

Premier ( PR ) :

3 x CAP Tildelt av 3 ulike dommere ved 3 internasjonale utstillinger i henhold til FIFés bestemmelser .

Katten stiller i klasse 10 Åpen klasse.

International Premier ( IP) :

3 x CAPIB Tildelt av 3 ulike dommere i 2 ulike land ved internasjonale utstillinger i henhold til FIFés bestemmelser. Etter å ha oppnådd 2 sertifikat i ett land må katten konkurrere i et annet land og motta sitt tredje sertifikat der.

Katten stiller i klasse 8.

Grant International Premier ( GIP) :

6 x CAGPIB Tildelt av 3 ulike dommere i 3 ulike land ved seks internasjonale utstillinger i henhold til FIFés bestemmelser. Maksimalt 4 sertifikat kan tas i samme land. Katten stille i klasse 6.

eller

8 x CAGPIB Tildelt av 4 ulike dommere i 2 ulike land ved 8 internasjonale utstillinger i henhold til FIFe’s bestemmelser. Maksimalt 7 sertifikat kan tas i samme land. Katten stiller i klasse 6.

Supreme Premier ( SP) :

9 x CAPE Tildelt av 3 ulike dommere i 3 ulike land ved 9 internasjonale utstillinger i henhold til FIFés bestemmelser. Maksimalt 7 sertifikat kan tas i samme land. Katten stiller i klasse 4.

Eller:

11 x CAPE Tildelt av 6 ulike dommere i 2 ulike land ved 11 internasjonale utstillinger i henhold til FIFès bestemmelser. Maksimalt 10 sertifikat kan tas i samme land. Katten stiller i klasse 4.

Andre titler :

Scandinavian Winner «SW» :

Tildeles katter som blir BIS eller BOX på Skandinavisk Vinnershow (Scandinavian Winner Show)

World Winner «WW» :

Tildeles katter som blir BIS eller BOX på Verdensutstilling (World Show)

Junior Winner «JW» :

Tildeles katter som har blitt Best in Show i klassene 11 og 12 minst fem -5- ganger

Distinguished Merit «DM» :

Hunnkatter: Minst 5 avkom som har oppnådd tittelen IC/IP

Hannkatter: Minst 10 avkom som har oppnådd tittelen IC/IP

Distinguished Show Merit «DSM» :

Tildeles katter som har oppnådd tittelen Best in Show minst

ti -10- ganger.

Kortest mulig kvalifiseringsperiode er på to år og én dag mellom første og tiende BIS/BOX-tittel.