Årets Rorak Katter

Tittel katter i Rorak!

Har katten din tatt en tittel?

Send navn på katten, ems kode,

navn på eier og hvor katten har tatt tittel

til webmaster@rorak.no