Styret i Rorak

 

Rogaland Rasekattklubb.

 

Rorak sitt styre for 2018:Leder: Line Kommedal

Nestleder: Jarle Frøystad

Kasserer: Daniel Nielsen

Sekretær: Signe Sirevaag Thoresen

Utstillingsekretær: Heidi Vigane

Styremedlem 2 år : Steven Jones

Styremedlem 1 år : Aina Hauge

 

Vara 1: Monica Lundetræ

Vara 2: Pia Gya

Vara 3: Hege Gismarvik

 

 

Kontakt informasjon styret:

 

 

Leder: Line Kommedal

Epost:leder@rorak.no

Adresse: Anders Hovdensvei 5, 4026 Stavanger

Telefon: 454 11 755

Nestleder:Jarle Frøystad

Epost; nestleder@rorak.no

Adresse: Faksavolltunet 24, 4323 Sandnes

Telefon: 909 73 084.

 

Sekretær: Signe Sirevaag Thoresen

Epost:sekretaer@rorak.no

Adresse: Obstfelders vei 19, 4024 Stavanger

Telefon: 975 94 861

Utstillings-sekretær: Heidi Vigane

Epost: utstilling@rorak.no

Adresse: Grønsko 20, 4345 Bryne

Telefon: 976 84 643

Kasserer: Daniel Nielsen

Epost; kasserer@rorak.no

Adresse: Slettestien 3, 4050 Sola

Telefon: 469 33 875

Styremedlem 2 år: Steven Jones

Epost: stevenjones5505@yahoo.com

Adresse: Bøkkersmauet 2, 4013 Stavanger

Telefon: 412 93 541

 

Styremedlem 1 år: Aina Hauge

Epost:

Adresse: Rødknappveien 3A, 4025 Stavanger

Telefon: 951 03 068

 

Varamedlem 1: Monica Lundetræ

Epost: mon.cim@online.no

Adresse: Havørnbrautene 41, 4049 Harfsfjord

Telefon: 469 01 019

 

Varamedlem 2: Pia Gya

Epost:

Adresse:

Telefon:.

 

Varamedlem 3: Hege Gismarvik

Epost

Adresse: Bersagelveien 6, 4311 Hommersåk

Telefon: 932 21 806

Webmaster: webmaster@rorak.no

 

Medlemskontakt: Jarle Frøystad: medlem@rorak.no