Abyssiner

 

Rogaland Rasekattklubb.

Oppdrettere av Abyssiner:

(N) Rødknappen's

Aina Hauge

Rødknappveien 3a,

4025 Stavanger

Telefon: 51565561

Epost:aina.hauge@getmail.no

(N) Kattegårdens

Tove Beate Tjora

Brislingvn.51,

4085 Hundvåg

Telefon: 51890807

Epost: ttjora@gmail.com